Nhân hiệu Ename.vn

'Phiên bản mới' của họ tên, chức danh và chức vụ trong thời đại số

Nơi tạo nhân hiệu cho mỗi người bằng một website YourName.ename.vn và một tiểu sử YourName.History.vn

"Khi tên truyền thống không thể chỉ đích danh một ai trong thế giới phẳng thì Ename sẽ thay thế cho name cũng như Email đã thay thế cho mail"

Thông báo

Nếu bạn đăng ký tạo Ename ngay hôm nay thì Tất cả những tên miền mà bạn sở hữu tại trang List.Ename.vn và các website đi kèm vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn mà không cần phải đóng phí gia hạn hàng năm như các tên miền thông thường (tiết kiệm 40 triệu đồng mỗi năm)

Vì sao cần có Ename?

Cũng giống như Email là viết tắt của Electronic-mail, Ename là viết tắt của Electronic-name, có thể hiểu là tên điện tử, hoặc nhân hiệu trong thế giới phẳng. 

Ename của bạn gồm có 2 website:

Ename được tạo bởi Ename.vn là một bộ các tên miền và website có chung phần YourNamenhân hiệu của một người. Những tên miền và website này sẽ thể hiện các thông tin cá nhân, chức danh, chức vụ, bằng cấp, giải thưởng, danh tiếng giúp cho mỗi người có một nơi phát ngôn chính thức, trang trọng, và không bị kiểm duyệt như các mạng xã hội. Xem các tên miền và website này tại list.Ename.vn

Đăng ký tạo Ename tức là đăng ký sở hữu bộ tên miền và website tại List.Ename.vn với phần YourName là nhân hiệu mà bạn chọn khi đăng ký. Từ đây về sau, mọi tên miền thể hiện chức danh của bạn đều có phần tên miền phụ là YourName, ví dụ: thẻ sinh viên trường đại học UAH.edu.vn của bạn sẽ là tên miền YourName.UAH.Student.vn, thẻ nhân viên công ty ABC.vn của bạn sẽ là tên miền YourName.ABC.vn ...

Các tên miền gắn với nhân hiệu YourName của bạn trong List.Ename.vn sẽ luôn tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi bạn qua đời mà không cần gia hạn mỗi năm như các tên miền thông thường. 

Mỗi Mã định danh cá nhân trên Căn cước công dân chỉ tạo được duy nhất một nhân hiệu Ename. Căn cước công dân là căn cứ pháp lý cao nhất chứng minh quyền sở hữu bộ tên miền tại list.Ename.vn

Trong kỷ nguyên số, khi thư từ (mail) được thay bằng thư điện tử (Email - Electronic mail) thì tên truyền thống (name) cũng sẽ được thay bằng tên điện tử Ename (Electronic name) bởi vì tên truyền thống (Your Name) không thể chỉ đích danh một ai trong thế giới phẳng, còn YourName.Ename.vn thì có mọi thông tin về bạn.   

Đó là lý do nếu bạn muốn chuyển lên thế giới phẳng thì điều đầu tiên cần phải làm là có một nhân hiệu YourName.ename.vn

Các website của Ename.vn được tạo bằng nền tảng nào?

Tất cả các website của Ename.vn đều được tạo bởi Google Sites (nền tảng tạo website vô cùng bảo mật dành cho người không chuyên của Google) nên bạn cần phải tự học cách sử dụng thành thạo Google Sites trước khi đăng ký tạo Ename để có thể tự quản trị website YourName.ename.vn của mình. Google sites là nền tảng tạo website bảo mật nhất hiện nay nên bạn có thể yên tâm lưu trữ thông tin trên các website của mình mà không sợ bị hack tài khoản hoặc bị kiểm duyệt thông tin như trên các mạng xã hội. 

Lợi ích khi có Ename là gì?

Khi có Ename bạn sẽ được History.vn tạo một tiểu sử YourName.History.vn để lưu danh tiếng của bạn tại YourName.Repute.vn, lưu bằng cấp của bạn tại YourName.Degree.vn, lưu thành tích của bạn tại YourName.Prize.vn, lưu các khoản tài trợ của bạn tại YourName.Sponsor.vn, lưu các ấn phẩm của bạn tại YourName.Publication.vn. Tất cả các trang trên sẽ tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi bạn qua đời để con cháu bạn vẫn có thể xem được mọi thông tin về bạn. 

Khi có Ename bạn sẽ được quản trị một website YourName.ename.vn làm nơi phát ngôn chính thức, trang trọng, bảo mật, và không bị kiểm duyệt như các mạng xã hội. 

Mỗi khi bạn có một chức danh mới thì website YourName.ename.vn sẽ có thêm một tên miền để chứng tỏ năng lực của bạn. Ví dụ: khi bạn trở thành sinh viên của trường đại học UAH.edu.vn thì website này sẽ có thêm một tên miền YourName.UAH.Student.vn để chứng tỏ bạn là thành viên của Cộng đồng sinh viên UAH.Student.vn

Từ nay, khi cần chứng tỏ năng lực của mình một cách nhanh nhất bạn chỉ cần gửi cho ai đó một tên miền chức danh của mình thay vì gửi một file PDF CV như trước đây. Ví dụ: YourName.UAH.Engineer.vn, YourName.UAH.Designer.vn, YourName.UAH.Architect.vn ...

Chỉ khi có Ename thì bạn mới có thể ký tên cuối các bài viết trên mạng xã hội bằng một tên miền thể hiện chức danh của mình như YourName.UAH.Lecturer.vn thay vì ký bằng một tên truyền thống Your Name như trước đây.

Chỉ khi có Ename thì các doanh nghiệp mới có thể cấp thẻ nhân viên kỹ thuật số dạng tên miền cho bạn. Ví dụ, nếu là nhân viên của công ty có tên miền ABC.vn thì bạn sẽ được công ty tạo một tên miền YourName.ABC.vn chuyển hướng (redirect) về website YourName.ename.vn. Tên miền YourName.ABC.vn chính là "thẻ nhân viên" của công ty ABC.vn

Tôi có mất phí tạo và duy trì Ename không?

Vui lòng xem phần hướng dẫn chọn Ename để biết biểu phí tạo và duy trì Ename