Giới thiệu

Link: About.Ename.vn

Vì sao chúng tôi tạo ra Ename.vn?

Chúng tôi thấy rằng, tên truyền thống vốn được tạo ra để chỉ một người sống trong ngôi làng có vài trăm thành viên từ rất xa xưa. Tuy nhiên, bây giờ 'ngôi làng' trên thế giới phẳng ấy đã lên hàng tỉ người nên tên truyền thống không còn chỉ đích danh một ai nữa vì có quá nhiều người trùng tên.

Đó là lý do chúng tôi tạo ra Ename.vn để giúp mọi người chuyển từ tên truyền thống (name) sang tên điện tử (Ename) dùng trong thế giới phẳng. Chúng tôi tin rằng khi internet thay thế thư truyền thống (mail) bằng thư điện tử (Email) thì nó cũng sẽ thay tên truyền thống (name) bằng tên điện tử (Ename), nên mỗi người đều cần phải có một Email và một Ename trong thời đại số. 

Chúng tôi là ai?