Ban quản trị

Link: Admin.Ename.vn

Nếu bạn muốn vào ban quản trị thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

Giới thiệu

Trước khi gặp nhau để cùng tạo ra Ename.vn, chúng tôi như những người nhạc công độc diễn, mỗi người chơi một phách theo lối riêng của mình, giống như những nhà khởi nghiệp đơn độc tại Việt Nam hiện nay. Vì vậy, chúng tôi đã tạm cất đi những bản nhạc độc diễn ấy để cùng nhau viết nên những bản hòa tấu mang âm hưởng Việt Nam. Ename.vn là một trong những 'bản nhạc' như vậy của chúng tôi. 

Danh sách ban quản trị

Các cộng đồng nghề nghiệp của Việt Nam - Nơi ươm mầm những nhân sự mới cho thời đại sáng tạo

NGÀNH SƯ PHẠM

NGÀNH KIẾN TRÚC

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Các cộng đồng sản xuất và dịch vụ của Việt Nam - Nơi ươm mầm các ý tưởng sáng tạo