Đổi & Chuyển nhượng Ename

Link share: change.Ename.vn


Trong vòng 90 ngày kể từ lần đổi nhân hiệu Ename gần nhất bạn có quyền thay đổi và chuyển nhượng nhân hiệu Ename của mình. Bạn được quyền thay đổi và chuyển nhượng nhân hiệu YourName nhiều lần. Sau 90 ngày kể từ lần đổi nhân hiệu gần nhất, bạn không thể thay đổi và chuyển nhượng nhân hiệu được nữa vì lúc này đã có nhiều người trích dẫn nhân hiệu của bạn. 

Ví dụ từ nhân hiệu cũ là HoaiNam1985.Ename.vn đổi sang nhân hiệu mới là HoaiNam.Ename.vn và chuyển nhượng nhân hiệu cũ cho người khác. 

Website YourName.bidanh.comYourName.History.vn sẽ giữ nguyên nội dung, chỉ thay đổi phần tên miền phụ YourName sang nhân hiệu mới. 

Nếu bạn không sang nhượng nhân hiệu cũ cho ai thì nhân hiệu cũ của bạn sẽ trở thành Ename tự do và bất kỳ ai cũng có thể sở hữu. 

Kể cả người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng nhân hiệu đều phải đóng phí đổi Ename của họ là 2 triệu đồng. Khoản phí này sẽ được cập nhật vào trang Thư cảm tạ YourName.Sponsor.vn. Xem thông tin thanh toán

Nếu người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng tin tưởng nhau thì nên tự chuyển khoản tiền chuyển nhượng cho nhau. Nếu hai bên cần Ename.vn làm trung gian để bảo đảm cho việc chuyển nhượng diễn ra an toàn thì vui lòng ghi thêm yêu cầu này trong Email bên dưới. 

Cách đổi và chuyển nhượng Ename

Hãy gửi Email bằng Gmail mà bạn đăng ký tạo Ename đến địa chỉ admin@ename.vn để yêu cầu đổi sang Ename mới. Email này là căn cứ để chúng tôi thực hiện yêu cầu đổi và chuyển nhượng Ename của bạn. Nội dung Email cần có:

----------

YÊU CẦU ĐỔI (VÀ SANG NHƯỢNG) ENAME

Ename cũ của tôi là TenCu.Ename.vn

Tôi muốn đổi sang Ename mới là TenMoi.Ename.vn 

Đồng thời sang nhượng Ename cũ cho [Tên người nhận chuyển nhượng] có Email là name@gmail.com và số điện thoại là 0909090909

---------