Hướng dẫn chọn nhân hiệu Ename và bảng giá của Ename

Link: Choose.Ename.vn / Chon.Ename.vn / Price.Ename.vn

Nguyên tắc chung khi chọn Ename

Trong tên miền YourName.Ename.vn thì phần YourName được gọi là nhân hiệu nên chọn Ename tức là chọn phần tên YourName làm nhân hiệu của bạn.

Nếu bạn chọn nhân hiệu là YourName.ename.vn thì tất cả các tên miền mà bạn sở hữu trong trang list.Ename.vn cũng sẽ có phần YourName tương ứng. Cần xem các tên miền này trước khi chọn tại list.Ename.vn

Tên miền YourName.Ename.vn là duy nhất nên phần nhân hiệu YourName cũng không được trùng với bất cứ Ename nào khác. 

YourName càng ngắn gọn và dễ nhớ thì có giá càng cao (xem giá các loại Ename bên dưới).

Nhân hiệu YourName có thể thay đổi nhưng không thể chuyển nhượng. Xem chính sách đổi nhân hiệu tại change.Ename.vn 

Mỗi Mã định danh cá nhân trên Căn cước công dân chỉ tạo được duy nhất một nhân hiệu Ename. Căn cước công dân là căn cứ pháp lý cao nhất chứng minh quyền sở hữu bộ tên miền tại list.Ename.vn. Khi bạn bị mất số điện thoại hoặc Email và muốn lấy lại quyền quản trị các website và các tên miền của mình thì cần phải xuất trình Căn cước công dân với chúng tôi để có thể khôi phục tài khoản giống như cách bạn lấy lại sim điện thoại bị mất

Cách chọn nhân hiệu YourName

Nhân hiệu YourName là tên miền phụ nên không được có dấu, phải viết liền nhau, không phân biệt chữ hoa và chữ thường nên có thể viết hoa những chữ đầu của họ tên để dễ đọc. YourName có thể là cả họ tên hoặc một phần của họ tên nhưng luôn phải chứa TÊN của bạn, HỌ luôn phải đứng trước TÊN. Ví dụ NguyenNam chứ không thể là NamNguyen.

Ví dụ: Nếu tên trong Căn cước công dân của bạn là Nguyễn Hoài Nam thì nhân hiệu YourName của bạn chỉ có thể là một trong các trường hợp sau:

Nếu các tên trên đã có người chọn rồi hoặc có phí quá cao thì bạn có thể thêm một số tự nhiên có tối đa 5 chữ số vào phía sau để không trùng tên với người khác và có phí rẻ hơn. Số tự nhiên thêm vào càng ngắn gọn và dễ nhớ thì có phí cao hơn những số dài hơn và khó nhớ hơn. Ví dụ: tên HoaiNam12 thì có giá cao hơn tên HoaiNam1234, tên Nam2 thì có giá cao hơn tên Nam12

Kiểm tra nhân hiệu còn khả dụng hay không

Do Ename là tên miền duy nhất nên nhân hiệu YourName của bạn không được trùng với bất kỳ nhân hiệu nào của người khác. 

Để kiểm tra xem một nhân hiệu NAME nào đó còn khả dụng hay không, bạn hãy gõ tên miền nhân hiệu mà bạn chọn NAME.ename.vn lên trình duyệt web và Enter. Nếu tên miền NAME.ename.vn đó dẫn về một trang đã tồn tại tức là nhân hiệu đó đã được sử dụng và bạn phải tìm một nhân hiệu khác. 

Phí tạo và phí duy trì Ename

Phí duy trì Ename

Phí duy trì tất cả các tên miền tại trang List.Ename.vn và các website đi kèm là 40 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đang miễn phí duy trì vĩnh viễn cho những người đầu tiên đăng ký tạo Ename nên nếu bạn đăng ký tạo Ename ngay hôm nay thì sẽ được miễn phí duy trì Ename trọn đời. Tức là tất cả các tên miền và website của bạn sẽ tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi bạn qua đời mà không cần đóng phí duy trì. Nếu bạn đăng ký tạo Ename sau thời gian ưu đãi này thì người thân của bạn sẽ phải đóng phí duy trì hằng năm nếu muốn tiểu sử  và những website khác của bạn tồn tại vĩnh viễn sau khi bạn qua đời. 

Lưu ý: Những tên miền của bạn tại List.Ename.vn sẽ không còn tồn tại nếu Ename.vn bị dừng hoạt động hoặc những tên miền đó bị thu hồi vì những lý do bất khả kháng. 

Phí tạo Ename

Ename.vn xem các khoản phí dịch vụ là khoản tiền mà bạn tài trợ cho Ename.vn nên toàn bộ số tiền tài trợ của bạn sẽ luôn được cập nhật vào trang Thư cảm tạ trên tiểu sử của bạn YourName.sponsor.vn

Vì vậy, bạn cần tài trợ một khoản tiền theo biểu phí bên dưới để sở hữu vĩnh viễn những tên miền trong trang List.Ename.vn và những website đi kèm. Toàn bộ số tiền tài trợ này sẽ được cập nhật vào trang Thư cảm tạ bạn YourName.sponsor.vn

Dưới đây là bảng giá của Ename theo nguyên tắc: Ename càng ngắn và càng dễ nhớ thì giá càng cao. 

Giá của Ename có 1 từ

Ename có 1 từ thì từ này phải là TÊN của bạn. Ví dụ: Nam.ename.vn, Tuan123.ename.vn

Ename có 1 từ không có số phía sau 

Ví dụ: Nam.ename.vn, Tuan.ename.vn

Giá từ 50 tỉ đồng

Vì sao Ename càng ngắn giá càng cao? Có hàng ngàn người tên Nam nhưng chỉ có một người duy nhất có nhân hiệu Nam.Ename.vn. Đó là lý do tên miền càng ngắn giá càng cao. 

Ename có 1 từ và có số phía sau từ 2 đến 9

Ví dụ: Nam2.ename.vn, Tuan7.ename.vn

Giá từ 1 tỉ đồng

Ename có 1 từ và có số phía sau từ 10 đến 99 

Ví dụ: Nam10.ename.vn, Tuan99.ename.vn

Giá từ 500 triệu đồng

Ename có 1 từ và có số phía sau từ 100 đến 999

Ví dụ: Nam123.ename.vn, Tuan789.ename.vn

Giá từ 200 triệu đồng

Ename có 1 từ và có số phía sau từ 1000 đến 9999

Ví dụ: Nam1234.ename.vn, Tuan6789.ename.vn

Giá từ 50 triệu đồng

Giá của Ename có 2 từ

Ename có 2 từ thì từ cuối phải là TÊN của bạn, từ đầu có thể là HỌ hoặc TÊN ĐỆM. Ví dụ: NguyenNam.ename.vn, HoaiNam123.ename.vn

Ename có 2 từ không có số phía sau 

Ví dụ: NguyenNam.ename.vn, HoaiNam.ename.vn

Giá từ 1 tỉ đồng

Ename có 2 từ và có số phía sau từ 2 đến 9

Ví dụ: NguyenNam2.ename.vn, HoaiNam9.ename.vn

Giá từ 200 triệu đồng

Ename có 2 từ và có số phía sau từ 10 đến 99 

Ví dụ: NguyenNam10.ename.vn, HoaiNam99.ename.vn

Giá từ 100 triệu đồng

Ename có 2 từ và có số phía sau từ 100 đến 999

Ví dụ: NguyenNam123.ename.vn, HoaiNam678.ename.vn

Giá từ 50 triệu đồng

Ename có 2 từ và có số phía sau từ 1000 đến 9999

Ví dụ: NguyenNam1234.ename.vn, HoaiNam6789.ename.vn

Giá từ 20 triệu đồng

Giá của Ename có 3 từ trở lên

Ename có 3 từ trở lên là HỌ TÊN ĐẦY ĐỦ của bạn. Ví dụ: NguyenHoaiNam.ename.vn, NguyenHoaiNam123.ename.vn

Ename có 3 từ trở lên không có số phía sau 

Ví dụ: NguyenHoaiNam.ename.vn

Giá từ 200 triệu đồng

Ename có 3 từ trở lên và có số phía sau từ 2 đến 9

Ví dụ: NguyenHoaiNam3.ename.vn

Giá từ 100 triệu đồng

Ename có 3 từ trở lên và có số phía sau từ 10 đến 99 

Ví dụ: NguyenHoaiNam79.ename.vn

Giá từ 50 triệu đồng

Ename có 3 từ trở lên và có số phía sau từ 100 đến 999

Ví dụ: NguyenHoaiNam123.ename.vn

Giá từ 30 triệu đồng

Ename có 3 từ trở lên và có số phía sau từ 1000 đến 9999

Ví dụ: NguyenHoaiNam1234.ename.vn

Giá từ 20 triệu đồng