Ưu đãi khi tạo Ename

Link share: Promotion.Ename.vn / UuDai.Ename.vn

Thông báo

Nếu bạn đăng ký tạo Ename ngay hôm nay thì Tất cả những tên miền mà bạn sở hữu tại trang List.Ename.vn và các website đi kèm vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi bạn qua đời mà không cần phải đóng phí gia hạn hàng năm như các tên miền thông thường (tiết kiệm 40 triệu đồng mỗi năm). Nếu bạn đăng ký tạo Ename sau khi hết chính sách ưu đãi này, người thân của bạn sẽ phải đóng phí gia hạn mỗi năm nếu muốn các website của bạn vẫn được duy trì sau khi bạn qua đời. 

Bạn sẽ được tặng một khoản tiền khi tạo Ename nếu bạn là đối tượng ưu đãi của các tổ chức bên dưới

Ưu đãi tạo Ename cho sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên trường đại học kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Xem Ename của một cựu sinh viên UAH đã tạo tại NguyenManhBinhSan.UAH.Engineer.vn

Thông tin ưu đãi

Một giảng viên UAH tặng 15 triệu đồng phí tạo Ename cho 10 sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên UAH đầu tiên đăng ký tạo Ename. Sau khi đăng ký tạo Ename bạn sẽ được kết nạp vào một trong các cộng đồng sau để có thêm các tên miền chức danh mang thương hiệu UAH:

Lưu ý: khi đăng ký tạo Ename, bạn cần ghi rõ trong phần tiểu sử hiện là sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn và gửi kèm các hình ảnh chụp thẻ sinh viên, bằng đại học, thẻ giảng viên để Ename.vn giảm 15 triệu đồng cho bạn và tạo thêm các tên miền nhân hiệu tương ứng như trên cho website YourName.bidanh.com

Ví dụ: Nếu bạn chọn nhân hiệu YourNameTuan1407 với giá gốc là 20 triệu đồng thì chỉ cần trả 5 triệu đồng.