Ưu đãi khi tạo Ename

Link share: Promotion.Ename.vn / UuDai.Ename.vn

Thông báo

Nếu bạn đăng ký tạo Ename ngay hôm nay thì Tất cả những tên miền mà bạn sở hữu tại trang List.Ename.vn và các website đi kèm vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi bạn qua đời mà không cần phải đóng phí gia hạn hàng năm như các tên miền thông thường (tiết kiệm 40 triệu đồng mỗi năm)

Bạn sẽ được tặng một khoản tiền khi tạo Ename nếu bạn là đối tượng ưu đãi của các tổ chức bên dưới

Ưu đãi của các tổ chức

UAH.Promotion.ename.vn - Ưu đãi của cộng đồng đại học Kiến trúc TP HCM UAH.vn