Ưu đãi của UAH.vn cho thành viên khi tạo Ename

Link: UAH.Promotion.Ename.vn

Ưu đãi của tổ chức 

UAH.vn - Cộng đồng Đại học Kiến trúc TP HCM 

Dành cho

10 giảng viên và 50 sinh viên của ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn đăng ký tạo Ename.vn để kết nạp vào UAH.vn

Quyền lợi nhận được

Bạn sẽ được UAH.vn tài trợ toàn bộ khoản tiền tạo Ename.vn

Lưu ý: khi đăng ký tạo Ename, bạn cần ghi rõ trong phần giới thiệu hiện là sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn và gửi kèm các hình ảnh chụp thẻ sinh viên, bằng đại học, thẻ giảng viên trong phần đăng ảnh chân dung 

Cách nhận ưu đãi

khi đăng ký tạo Ename hãy tick chọn "Tôi muốn nhận gói ưu đãi uah.promotion.ename.vn"

Các thành viên đã nhận được ưu đãi