Ưu đãi của UAH.vn cho thành viên khi tạo Ename

Link: UAH.Promotion.Ename.vn

Ưu đãi của tổ chức 

UAH.vn - Cộng đồng Đại học Kiến trúc TP HCM 

Dành cho

10 thành viên đầu tiên đăng ký tạo Ename.vn để kết nạp vào UAH.vn. Chỉ dành cho sinh viên UAH, cựu sinh viên UAH, giảng viên UAH. 

Vui lòng xem danh sách các thành viên đã nhận được ưu đãi bên dưới

Quyền lợi nhận được

Mỗi thành viên sẽ được tặng 19 triệu đồng phí tạo Ename. Số tiền này sẽ được khấu trừ trực tiếp khi bạn đăng ký tạo Ename nếu bạn đăng ký kịp thời và còn nhận được gói ưu đãi này.

Bạn sẽ được đặc cách kết nạp ngay vào UAH.vn mà không cần qua vòng xét duyệt năng lực và được cấp các tên miền sau thay cho thẻ thành viên:

Lưu ý: khi đăng ký tạo Ename, bạn cần ghi rõ trong phần tiểu sử hiện là sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn và gửi kèm các hình ảnh chụp thẻ sinh viên, bằng đại học, thẻ giảng viên để Ename.vn giảm giá và tạo thêm các tên miền nhân hiệu tương ứng như trên

Cách nhận ưu đãi

khi đăng ký tạo Ename hãy tick chọn "Tôi muốn nhận gói ưu đãi uah.promotion.ename.vn"

Các thành viên đã nhận được ưu đãi