Ebrand .top

Hồ sơ năng lực của các thương hiệu trong VietnamUni.com

Giới thiệu

Khi một tổ chức đăng ký hoạt động trong VietnamUni.com với thương hiệu Brand thì họ sẽ được tạo một trang Brand.ebrand.top để cập nhật hồ sơ năng lực của thương hiệu đó khi hoạt động trong VietnamUni.com

phần tên miền phụ Brand là duy nhất không trùng với bất cứ thương hiệu nào khác trong VietnamUni.com. Chủ sở hữu thương hiệu này có thể chuyển nhượng thương hiệu này cho tổ chức khác. 

Khi một cá nhân hoặc tổ chức được bảo hộ nhân hiệu hoặc thương hiệu bởi Ename.vn thì họ cũng sẽ được bảo hộ bởi những tổ chức sau:

Engineer.vn - Cộng đồng kỹ sư Việt Nam

Biography.vn

History.vn

Publisher.vn / AnLoat.com

Lesson.vn

TenGoi.com

TenTuoi.com

Chúng tôi chỉ bảo hộ thương hiệu cho những tổ chức đã có nhiều người đăng ký tạo tentuoi.com và tổ chức đó có uy tín và thương hiệu BRAND đủ lớn. 

Xin lưu ý tên miền phụ BRAND là duy nhất nên nếu có nhiều tổ chức trùng thương hiệu BRAND thì một tổ chức đầu tiên được bảo hộ. 

Thương hiệu được bảo hộ bởi Ename.vn có thể chuyển nhượng cho tổ chức khác. (còn nhân hiệu Ename.vn của cá nhân thì không thể chuyển nhượng).

Một cá nhân hoặc tổ chức có thể đăng ký bảo hộ nhiều thương hiệu Ename.vn cùng lúc không giới hạn số lượng. 

Thương hiệu càng ngắn gọn, dễ nhớ, và nổi tiếng thì phí bảo hộ càng cao. Phí bảo hộ được gia hạn sau mỗi năm như cách đăng ký tên miền thông thường. 

Khi một thương hiệu được bảo hộ thương hiệu tên là BRAND thì tổ chức đó sẽ có các tên miền danh hiệu BRAND được nêu tại BRAND.danhhieu.com. Tổ chức đó cũng có thể tạo các website lưu trữ vĩnh viễn thông qua Publisher.vn với tên miền phụ là BRAND như brand.article.vn, brand.degree.vn, brand.prize.vn...

Ví dụ: trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn đã được Ename.vn bảo hộ thương hiệu UAH. Vì vậy trường đại học Kiến trúc TP HCM sẽ được tạo các website mang thương hiệu UAH như:

UAH.ename.vn - Trang chứng nhận thương hiệu UAH thuộc về trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn.

UAH.DanhHieu.com - Các tên miền danh hiệu UAH như:

Được tạo các website có tên miền phụ mang thương hiệu UAH qua Publisher.vn như:

Đăng ký bảo hộ nhân hiệu cho cá nhân

Bước 1: đăng ký tạo tengoi.com để bạn có tên gọi số là một đường link duy nhất tồn tại vĩnh viễn (ví dụ: name.tengoi.com/1). Tên gọi số này sẽ thay cho tên gọi truyền thống của bạn làm chủ sở hữu nhân hiệu Ename của bạn là YourName.ename.vn.

Bước 2: đăng ký tạo website YourName.tentuoi.com tại tentuoi.com. Bạn sẽ được Ename.vn mặc định cấp một chứng nhận bảo hộ nhân hiệu tương ứng là YourName.ename.vn với miền phụ YourName trùng với YourName.tentuoi.com

Đăng ký bảo hộ thương hiệu dành cho tổ chức

Bước 1: đăng ký tạo tengoi.com để tổ chức của bạn có tên gọi số là một đường link duy nhất tồn tại vĩnh viễn (ví dụ: name.tengoi.com/2). Tên gọi số này sẽ thay cho tên gọi truyền thống của tổ chức để làm chủ sở hữu thương hiệu Ename của bạn là YourBrand.ename.vn.

Bước 2: đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Register.Ename.vn 

Bước 3: xét duyệt mức độ uy tín của tổ chức

Bước 4: cấp chứng nhận bảo hộ YourBrand.ename.vn

Thu hồi quyết định bảo hộ

Bất cứ khi nào Ban thư ký nhận thấy có quá nhiều người gửi than phiền về thương hiệu của bạn tại biểu mẫu YourBrand.thanphien.com hoặc tại Thanphien.com thì sẽ tổng hợp các than phiền kèm theo minh chứng gửi cho ename.vn để ra quyết định thu hồi những tên miền đã cấp cho thương hiệu của bạn. Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn

CÁC THƯƠNG HIỆU ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ

Thương hiệu đã bảo hộ cho các tổ chức giáo dục

Thương hiệu đã bảo hộ cho các tổ chức

Thương hiệu đã bảo hộ cho các hiệp hội và tổ chức công

CÁC NHÂN HIỆU ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ

Nhân hiệu của những người có tentuoi.com

Nếu bạn được tạo website YourName.tentuoi.com thì phần nhân hiệu YourName sẽ được bảo hộ vĩnh viễn bởi Ebrand.top mà không cần gia hạn hằng năm như các thương hiệu của tổ chức.