Đăng ký tạo Ename

Link share: Register.Ename.vn

LƯU Ý QUAN TRỌNG!

Nếu bạn đăng ký tạo Ename ngay hôm nay thì Tất cả những tên miền mà bạn sở hữu tại trang List.Ename.vn và các website đi kèm vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn mà không cần phải đóng phí gia hạn hàng năm như các tên miền thông thường (tiết kiệm 40 triệu đồng mỗi năm)

Đăng ký tạo nhân hiệu YourName.Ename.vn

Sau khi gửi biểu mẫu đăng ký bạn sẽ được tạo hai website sau:

YourName.ename.vn - Bạn sẽ tự quản trị website này bằng Google sites để giới thiệu về bản thân và viết hồi ký của mình. Website này sẽ có thêm nhiều tên miền chức danh của bạn như trong trang List.Ename.vn. Bạn có thể tự học về cách sử dụng Google sites tại đây

YourName.History.vn - Tiểu sử của bạn được cập nhật bởi History.vn

Hãy đăng nhập bằng Gmail (Email @gmail.com) của bạn để điền biểu mẫu đăng ký bên dưới. Gmail này sẽ đại diện cho bạn gửi mọi yêu cầu đến Ename.vn