Các tên miền mà bạn sẽ sở hữu khi có nhân hiệu Ename

Link share: List.ename.vn

Nếu bạn chọn Ename là YourName.Ename.vn thì phần YourName được gọi là nhân hiệu của bạn và là duy nhất trong Ename.vn. Khi đó bạn sẽ được sở hữu tất cả những tên miền trong trang này với phần YourName là nhân hiệu mà bạn chọn khi đăng ký tạo Ename

Hướng dẫn

Nếu bạn đăng ký một Ename là YourName.Ename.vn thì bạn sẽ được:

Website YourName.ename.vn sẽ có thêm các tên miền của các tổ chức trong trang này thay cho thẻ thành viên của tổ chức đó. Tức là website của bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều tên miền trong đó có một tên miền luôn cố định là YourName.ename.vn. Bạn chỉ cần bấm vào menu Home để chuyển đổi giữa các tên miền đang trỏ về website. 

Các tên miền thông tin cá nhân của bạn

 Lưu ý: điều đặc biệt nhất của Ename.vn so với nơi cấp các tên miền khác đó là Website YourEname.ename.vnYourEname.history.vn sẽ tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi bạn qua đời mà không cần đóng phí gia hạn mỗi năm như các tên miền thông thường vì chúng tôi muốn tạo một nơi lưu giữ vĩnh viễn hồi kỳ, bút tích, hình ảnh và những lời tiễn biệt của mọi người dành cho bạn. Bạn không nên chép hồi ký bằng những tên miền thông thường vì sau khi bạn qua đời một năm chúng sẽ bị thu hồi bán cho người khác và mọi dữ liệu trên website của bạn sẽ biến mất do không trả phí duy trì máy chủ hằng năm. 

Các tên miền của Quality.vn

Nếu bạn có YourEname.ename.vn thì bạn cũng được sở hữu hàng trăm tên miền đắc địa thuộc sở hữu của Quality.vn. Ví dụ: YourEname.Degree.vn, YourEname.Diploma.vn, YourEname.Prize.vn, YourEname.Guinness.vn, YourEname.Engineer.vn, YourEname.Designer.vn...

Hãy đăng ký tạo Ename.vn để có được các DanhHieu.com (luôn tồn tại vĩnh viễn như Ename.vnHistory.vn) với những tên miền đặc biệt này tại Quality.vn để thể hiện cho mọi người biết năng lực và uy tín của bạn theo cách nhanh nhất trên thế giới số. 

Truy cập Quality.vn

Các tên miền của Publisher.vn

Nếu bạn có YourEname.ename.vn thì bạn cũng được sở hữu hàng chục tên miền đắc địa thuộc sở hữu của Publisher.vn. Ví dụ: YourEname.essay.vn, YourEname.lesson.vn...

Hãy đăng ký tạo các website (luôn tồn tại vĩnh viễn như Ename.vnHistory.vn) với những tên miền đặc biệt này tại Publisher.vn để thể hiện các ấn phẩm, tác phẩm, sản phẩm và dịch vụ của bạn chuyên nghiệp hơn.

Truy cập Publisher.vn

Các tên miền chức vụ của bạn

Nếu bạn là thành viên của một doanh nghiệp hoặc tổ chức có tên miền ABC.vn thì tổ chức đó sẽ cấp thẻ thành viên cho bạn bằng một tên miền YourName.ABC.vn chuyển hướng (redirect) về YourName.ename.vn hoặc mở một website chứng nhận. Bạn chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền YourName.ABC.vn sẽ chứng tỏ bạn là thành viên của tổ chức ABC.vn

Nếu bạn là giám đốc (CEO) thứ 2 tại một doanh nghiệp có tên miền ABC.vn thì doanh nghiệp đó sẽ cấp cho bạn 2 tên miền là: CEO2.ABC.vnGiamDoc2.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.ename.vn. Khi bạn cần chứng tỏ mình là người giám đốc thứ nhì của doanh nghiệp này thì chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền CEO2.ABC.vn hoặc GiamDoc2.ABC.vn

Tương tự, nếu bạn là chuyên viên thứ 45 của tổ chức ABC.vn thì sẽ được cấp 2 tên miền là ChuyenVien45.ABC.vnExpert45.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.ename.vn.

Xem hướng dẫn doanh nghiệp tạo các tên miền chức vụ này tại guide.Ename.vn