list.Ebrand.top

Danh sách các tổ chức được bảo hộ thương hiệu

Link: list.Ebrand.top

Tổ chức nào sẽ được bảo hộ thương hiệu?

Chúng tôi chỉ bảo hộ thương hiệu cho những tổ chức đã có nhiều người đăng ký tạo tentuoi.com và tổ chức đó có uy tín và thương hiệu BRAND đủ lớn. 

Xin lưu ý tên miền phụ BRAND là duy nhất nên nếu có nhiều tổ chức trùng thương hiệu BRAND thì một tổ chức đầu tiên được bảo hộ. 

Thương hiệu đã bảo hộ cho các trường đại học lớn

Thương hiệu UAH của Trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Thương hiệu đã bảo hộ cho các trường mầm non, tiểu học, trung học nổi tiếng

Chưa có tổ chức nào được bảo hộ

Thương hiệu đã bảo hộ cho của các thương hiệu lớn

Chưa có tổ chức nào được bảo hộ

Thương hiệu đã bảo hộ cho của các hiệp hội và tổ chức công

Chưa có tổ chức nào được bảo hộ